Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 28.02.2023 - 28.02.2024

Ølve og Hatlestrand vassverk - Før UV - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Ølve og Hatlestrand vassverk - Høgdebasseng, Hjortland - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,7 7,5 7,8 7,8 0 13

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,12 0,2 0,2 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 12,0 11,7 12,3 12 0 13

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14

Farge

mg/l Pt 0-20 9,5 8 11 9 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 4,5 0 16 0 0 13

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Hatlestrand barnehage - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,7 7,5 7,9 7,6 0 11

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 11
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,1 0,28 0,1 0 11

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 12,0 11,8 12,3 11,9 0 11

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 11

Farge

mg/l Pt 0-20 8,8 6 11 9 0 11

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 6,5 0 18 0 0 11

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Ølve bil - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,5 7,3 7,8 7,4 0 12

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 12
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,2 0,26 0,26 0 12

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 12,0 11,7 12,3 11,9 0 12

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 12

Farge

mg/l Pt 0-20 9,2 7 10 10 0 12

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 1,8 0 8 0 0 12

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Ølve pumpestasjon - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,7 7,5 7,8 7,5 0 8

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 8
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 8

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 11,9 11,8 12,3 11,9 0 8

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 8

Farge

mg/l Pt 0-20 8,9 8 10 9 0 8

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 2,5 0 6 0 0 8

Ølve og Hatlestrand vassverk - Reintvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Ølve og Hatlestrand vassverk - Råvatn - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon