Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Ølve og Hatlestrand vassverk - Før UV - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Ølve og Hatlestrand vassverk - Høgdebasseng, Hjortland - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,6 7,4 7,8 7,7 0 12

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 12

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 0,87 0,2 0 12

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 11,8 11,5 12,1 11,9 0 12

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 12

Farge

mg/l Pt 0-20 9,3 8 10,9 10 0 12

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 5,8 1 24 2 0 12

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Gjermundshamn - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,6 7,1 7,8 7,8 0 13

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,2 0,85 0,2 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 11,8 11 12,3 11,8 0 13

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13

Farge

mg/l Pt 0-20 8,3 6,5 11 11 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 6,8 0 24 9 0 13

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Ølve aldersheim - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,2 7 7,6 7,1 0 3

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 3

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,2 0,26 0,26 0 3

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 11,7 11,6 11,8 11,8 0 3

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 3

Farge

mg/l Pt 0-20 9,3 8,6 9,7 9,5 0 3

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 6,0 2 10 10 0 3

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Ølve bil - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,4 7 7,8 7,5 0 13

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 0,87 0,2 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 11,8 11,4 12 12 0 13

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13

Farge

mg/l Pt 0-20 9,8 8 12,4 10 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 9,1 0 60 1 0 13

Ølve og Hatlestrand vassverk - Nett, Ølve pumpestasjon - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,5 7,2 7,8 7,6 0 9

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 9

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,2 0,94 0,2 0 9

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 11,8 11,3 12,1 11,8 0 9

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 9

Farge

mg/l Pt 0-20 9,8 8 13 11 0 9

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 3,7 0 12 0 0 9

Ølve og Hatlestrand vassverk - Reintvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Ølve og Hatlestrand vassverk - Råvatn - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon