Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Varaldsøy vassverk - Nett, aldersheimen - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,9 7,9 7,9 7,9 0 1

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 1

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 5,4 5,4 5,4 5,4 0 1

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 2,6 2,6 2,6 2,6 0 1

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 0,0 0 0 0 0 1

Varaldsøy vassverk - Nett, barnehagen - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,5 6,7 8 7,1 0 10

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 10

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,19 0,8 0,2 0 10

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 5,6 4,9 6,6 6 0 10

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 10

Farge

mg/l Pt 0-20 8,6 1,9 19 13 0 11

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 41,8 0 315 315 1 11

Varaldsøy vassverk - Nett, venterom kai - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,7 6,8 8,7 7,6 0 9

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 9
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,16 0,74 0,2 0 9

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 5,7 4,4 7,9 7,9 0 9

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 9

Farge

mg/l Pt 0-20 10,9 3,4 17 3,4 0 10

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 19,9 0 140 0 1 10

Varaldsøy vassverk - Reintvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Varaldsøy vassverk - Råvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon