Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Ænes vassverk - Høgdebasseng - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 10
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,11 1,13 0,2 1 10

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 4,9 4,3 5,3 5 0 10

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 10

Farge

mg/l Pt 0-20 4,2 2 10,9 3 0 10

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 61,7 6 200 33 1 11
UV-transmisjon % 0-100 84,7 82 87,4 87,4 0 2

pH

  6,5-9,5 7,4 6,8 8,5 8,5 0 10

Ænes vassverk - Nett, Ænes camping - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,3 6,6 8,8 6,6 0 11

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 11

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,16 0,58 0,2 0 11

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 4,9 4,3 5,2 4,7 0 11

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 11

Farge

mg/l Pt 0-20 2,8 2 4 2 0 11

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 46,4 0 162 4 1 12

Ænes vassverk - Reintvatn, VBA - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Ænes vassverk - Råvatn - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon