Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Herøysund vassverk - Nett, Herøysund kompetansesenter - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,6 7,1 8,9 8,4 0 13

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 15
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,11 0,6 0,2 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 3,6 2,8 4,5 3,3 0 13

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 17

Farge

mg/l Pt 0-20 5,6 2 9 3 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 16,5 0 68 44 0 13

Herøysund vassverk - Nett, Herøysund Sør - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,7 7,2 8,7 7,8 0 11

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0 0,58 0,2 0 11

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 3,9 3 5,8 3,9 0 11

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13

Farge

mg/l Pt 0-20 5,6 2 9 2 0 11

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 21,4 0 62 60 0 11

Herøysund vassverk - Reintvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 1

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,26 0,26 0,26 0 1

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 3,1 3,1 3,1 3,1 0 1

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 13,0 13 13 13 0 1

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 24,0 24 24 24 0 1

Herøysund vassverk - Råvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon