Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Husnes vassverk - A-prøvar - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 4

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 4

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,0 0,025 0,034 0,034 0 4

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 4

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 5,6 5,2 6,1 6,1 0 4

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 4

Farge

mg/l Pt 0-20 2,8 2 4 3 0 4

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 7,0 0 24 2 0 4

pH

  6,5-9,5 7,6 7,4 7,7 7,7 0 4

Husnes vassverk - Fontene - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Husnes vassverk - Høgaberget HBASS - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 8,5 7,5 9,2 8,5 0 11

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 11

Turbiditet

FNU 0-1 0,5 0,17 1,25 0,2 1 11

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,3 5,2 7,3 6,7 0 11

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 11

Farge

mg/l Pt 0-20 3,7 1 9 3 0 11

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 2,5 0 9 2 0 11

Husnes vassverk - Kaldestadåsen HBASS - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 8,3 7,3 9,2 8,5 0 10

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 10

Turbiditet

FNU 0-1 0,5 0,2 0,95 0,23 0 10

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,3 5,3 7,2 6,9 0 10

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 10

Farge

mg/l Pt 0-20 4,6 2 8 3 0 10

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 0,1 0 1 0 0 10

Husnes vassverk - Nett, Fatland Aktivitetshus - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 8,1 7,3 9 7,3 0 15

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 15

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,2 0,77 0,2 0 15

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,2 5,4 7,3 6,2 0 15

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 15

Farge

mg/l Pt 0-20 4,5 2 7 2 0 15

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 25,9 1 110 2 1 14

Husnes vassverk - Nett, Fatland Nord - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 20
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,5 0,2 0,86 0,2 0 21

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,2 5,4 7,9 6,7 0 21

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 21

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,0 0,022 0,022 0,022 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 6,2 1 18 2 0 21

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 96,9 0 460 15 5 21

pH

  6,5-9,5 7,9 7 8,7 7,7 0 21

Husnes vassverk - Nett, Heio (Halsnøy) - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Husnes vassverk - Nett, Husnes - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 44

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,16 0,9 0,2 0 44

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,3 4,9 8 6,8 0 44

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 44

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,1 0,092 0,092 0,092 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 2,9 1 8,3 1 0 44

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 8,1 0 138 3 1 42
UV-transmisjon % 0-100 84,8 77 92 92 0 4

pH

  6,5-9,5 7,9 6,8 8,9 7,5 0 44
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Husnes vassverk - Nett, Høylandsbygd - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 24
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,19 0,8 0,2 0 24

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,2 5,2 7,4 7,1 0 24

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 24

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,0 0,025 0,025 0,025 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 2,9 1 6 2 0 24

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 3,5 0 24 1 0 22

pH

  6,5-9,5 8,1 7,2 9 8,4 0 24

Husnes vassverk - Nett, Kjekavika (kum) - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,3 7,3 7,3 7,3 0 1

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,5 0,49 0,49 0,49 0 1

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 8,2 8,2 8,2 8,2 0 1

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 2,2 2,2 2,2 2,2 0 1

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 126,0 126 126 126 1 1

Husnes vassverk - Nett, Ranavik - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 26
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 3

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,18 0,67 0,2 0 26

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,2 5,2 7,4 6,9 0 26

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 26

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,0 0,018 0,018 0,018 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 2,6 1 5,9 1 0 26

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 1,5 0 4 2 0 25

pH

  6,5-9,5 8,0 7,2 9,2 7,6 0 26

Husnes vassverk - Nett, Røyrvik - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 8,3 7,6 8,7 7,6 0 3

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 3
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,9 0,2 1,9 1,9 1 3

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,4 5,6 7,2 5,6 0 3

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 3

Farge

mg/l Pt 0-20 2,2 2 2,5 2 0 3

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 0,0 0 0 0 0 3

Husnes vassverk - Nett, Sunde - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 8,0 7 9 8,5 0 22

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 21
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,12 0,7 0,33 0 22

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,1 5,1 8 6,6 0 22

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 23

Farge

mg/l Pt 0-20 2,9 1,4 6 5 0 22

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 0,1 0 1 0 0 22

Husnes vassverk - Nett, Valen - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 21
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,19 0,64 0,2 0 21

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,1 5,1 7,1 6,4 0 21

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 21

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,0 0,029 0,029 0,029 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 2,7 1 5 2 0 21

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 3,0 0 18 0 0 20

pH

  6,5-9,5 8,1 7,1 9 7,8 0 21

Husnes vassverk - Reintvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Husnes vassverk - Råvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Husnes vassverk - Valen HBASS - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 0,81 0,67 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 6,4 5,7 7 6,3 0 14

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14

Jern

mg/l Fe 0-0,2 0,0 0,025 0,025 0,025 0 1

Farge

mg/l Pt 0-20 3,6 2 7 7 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 0,6 0 2 2 0 14

pH

  6,5-9,5 8,3 7,6 9 8,5 0 14
Vanninformasjon