Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Sandvoll vassverk - Høgdebasseng - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 0,66 0,2 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 7,8 6,7 8,6 7,4 0 13

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 16

Farge

mg/l Pt 0-20 0,7 0 2 0 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 1,5 0 3 1 0 12
UV-transmisjon % 0-100 95,4 95,4 95,4 95,4 0 1

pH

  6,5-9,5 6,4 6,1 6,7 6,2 7 13

Sandvoll vassverk - Nett, barnehagen - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 6,4 6,2 6,7 6,2 10 13

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 13

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 0,62 0,2 0 13

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 7,6 6,8 8,6 7,2 0 13

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14

Farge

mg/l Pt 0-20 0,5 0 1 0 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 9,2 1 19 2 0 12

Sandvoll vassverk - Nett, skulen - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 6,3 6,1 6,7 6,6 10 12

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2

Turbiditet

FNU 0-1 0,5 0,2 2,1 2,1 1 12

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 7,9 6,6 9 6,6 0 12

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14

Farge

mg/l Pt 0-20 1,3 0,1 3 2 0 12

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 1,7 0 6 1 0 11

Sandvoll vassverk - Reintvatn, VBA - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 6,7 6,6 6,8 6,8 0 2

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 4

Turbiditet

FNU 0-1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 2

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 8,1 8 8,1 8,1 0 2

Farge

mg/l Pt 0-20 1,5 1 2 2 0 2

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 6,0 2 10 2 0 2

Sandvoll vassverk - Råvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon