Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Matre vassverk - Nett, Høgdebasseng - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Turbiditet

FNU 0-1 1,8 1,78 1,78 1,78 1 1

Matre vassverk - Nett, SKL - bygg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 3

Turbiditet

FNU 0-1 0,9 0,2 4,2 0,34 3 16

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 10,7 3,2 13,5 13 0 14

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 14

Farge

mg/l Pt 0-20 3,0 1 6,5 2 0 14

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 10,4 1 29 9 0 14
UV-transmisjon % 0-100 89,8 81,8 97,1 94 0 8

pH

  6,5-9,5 7,4 6,4 8,1 7,9 1 14

Matre vassverk - Reintvatn, behandlingsanlegg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Matre vassverk - Råvatn - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon