Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 28.02.2023 - 28.02.2024

Matre vassverk - Nett, SKL - bygg - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 15
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 4

Turbiditet

FNU 0-1 0,5 0,2 1,47 0,2 3 16

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 13,0 12 13,3 13,2 0 16

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 16

Farge

mg/l Pt 0-20 2,9 1 8 2 0 16

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 22,2 3 59 59 0 15
UV-transmisjon % 0-100 93,3 89,3 96,3 96 0 10

pH

  6,5-9,5 7,7 7,1 8 7,7 0 15

Matre vassverk - Råvatn - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon