Årsrapport for Kvinnherad kommune - Periode: 01.02.2022 - 01.02.2023

Hattebergsdalen VBA - Høgdebasseng Seimsfoss - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,8 7,5 8,2 8,2 0 6

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 6

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,2 0,93 0,2 0 6

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 1,5 1,1 1,9 1,4 0 6

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 6

Farge

mg/l Pt 0-20 5,0 3,8 7 4,4 0 6

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 1,8 0 4 3 0 6

Hattebergsdalen VBA - Nett, Kvinnherad energi - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,6 6,3 8,3 7,2 1 22

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 22
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 0,84 0,2 0 22

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 1,9 1 11,2 1,4 0 22

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 22

Farge

mg/l Pt 0-20 5,0 2,8 7 4 0 22

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 2,9 0 17 2 0 22

Hattebergsdalen VBA - Nett, Omvikdalen barnehage - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,5 6,7 8,1 7 0 22

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 22
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 1

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,2 1,06 0,2 1 22

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 1,8 1 11,2 1,4 0 22

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 22

Farge

mg/l Pt 0-20 5,0 2,1 9 5 0 22

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 0,7 0 4 1 0 22

Hattebergsdalen VBA - Nett, Rosendal (SPAR) - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,4 6,4 8,2 7 1 24

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 24
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 20

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,2 1,07 0,2 1 24

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 2,0 1 11,7 1,4 0 24

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 24

Farge

mg/l Pt 0-20 4,9 2,2 8 4 0 24

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 4,6 0 25 0 0 24

Hattebergsdalen VBA - Nett, Seimsfoss (Fonnafjord) - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,4 6,4 8,4 6,6 2 24

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 24
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 19

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,13 1,11 0,2 1 24

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 1,8 1 11,5 1,4 0 24

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 24

Farge

mg/l Pt 0-20 5,0 2,3 8 5 0 24

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 1,1 0 4 3 0 24

Hattebergsdalen VBA - Nett, Årsnes ferjekai - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,4 6,5 8,4 7,2 0 19

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,5 0 8 0 4 25
Intestinale enterokokker ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 2

Turbiditet

FNU 0-1 0,3 0,18 0,87 0,2 0 19

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 1,9 1 11,3 1,4 0 19

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 25

Farge

mg/l Pt 0-20 4,3 1 7 4 0 19

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 12,5 0 40 3 0 20

Hattebergsdalen VBA - Nett, Årsnes Pumpestasjon (kran) - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

pH

  6,5-9,5 7,6 6,8 8,9 7,7 0 13

Koliforme bakteriar

ant/100ml 0 0,1 0 2 0 1 17

E.coli

ant/100ml 0 0,0 0 0 0 0 18

Turbiditet

FNU 0-1 0,4 0,2 0,84 0,2 0 12

Konduktivitet 25ºC

mS/m 0-250 1,5 1 2,2 1,1 0 13

Farge

mg/l Pt 0-20 4,8 2,4 7,4 7,4 0 13

Kimtal 22ºC

ant/ml 0-100 11,1 0 50 13 0 14

Hattebergsdalen VBA - Reintvatn, VBA - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser

Hattebergsdalen VBA - Råvatn, VBA - Nettkontroll

Parameter Eining Grenseverdi Middel Min Maks Siste verdi Antal analyser utanfor grenseverdi Totalt antal analyser
Vanninformasjon